Jag strävar efter att bli president i republiken Finland eftersom jag älskar detta land.

Tidigare generationers erfarenheter har lärt oss att frihet och fred inte är självklarheter. Vi har fått leva i ett fritt fosterland, förverkliga våra egna drömmar i fred och haft möjlighet till att utveckla oss själva. Ett sådant Finland vill jag vara med och bygga.

Jag har förbundit mig att med all min styrka främja finländarnas välmående och bildning. Grunden till det skapas av en sund ekonomi, som också den är en del av vår självständighet. 

Vårt land lyckas även i framtiden då vi litar på demokratin och på varandra. Det här förtroendet kommer att återspeglas i andra länders förtroende för oss och kommer att göra det möjligt för oss att få stöd när så behövs. Vi finländare ska vara med och lösa de gemensamma utmaningarna vår världsdel och vår planet har.

I fyra decennier har jag arbetat för demokratiska värderingar så som frihet, rättsstatsprincipen och människors lika värde, samt företagande och sysselsättning. 

Nu vill jag fortsätta detta arbete genom att leda Finlands utrikespolitik som president för vårt land. Jag uppmuntrar dig att gå med i min kampanj, för Finlands bästa.

Olli Rehnin allekirjoitus.

Olli Rehn föddes i S:t Michel 1962. Pappa Tauno drev reservdelsaffär och mamma Vuokko arbetade som lärare.

Rehn har länge skött internationella och inhemska uppdrag, senast som chefdirektör för Finlands Bank. I Europeiska kommissionen fungerade han som vice ordförande och ekonomi- och utvidgningskommissionär år 2004-2014. Uppdraget tog honom till kärnan av eurokrisen och Balkan som återhämtade sig från kriget.

I hemlandet har Rehn valts till riksdagsledamot i Helsingfors valkrets för åren 1991-1995 och 2015-2016 då han fungerade som näringsminister. Till Europarlamentet blev han vald bland de första finländarna 1995 och på nytt 2014, direkt till vice talman.

Rehn har disputerat till filosofie doktor i internationell ekonomi vid Oxford universitet. Hans militära grad är reservlöjtnant.

Rehn har fotboll som sin hobby, ofta spelar han på anfallsposition. Han cyklar med sin maka Merja, läser och lyssnar på rock- och jazzmusik.

Kom med i kampanjen

Som stöd till Olli Rehns kampanj fungerar Ollirehn2024-medborgarnätverket. Du är varmt välkommen med i nätverket och kan gå med via formuläret nedan.

Anu Vehviläinen, ledare till medborgarnätverket

anu.vehvilainen@ollirehn2024.fi 


Jag vill komma med i nätverket

Kontakter

Kampanjchef

Petri Uusikylä
petri.uusikyla@ollirehn2024.fi
+358 40 577 7516

Kampanjsamordnare

Hanna Markkanen
hanna.markkanen@ollirehn2024.fi 
+358 45 318 8401

Kampanjsamordnare

Linda Lähdeniemi
linda.lahdeniemi@ollirehn2024.fi
+358 50 540 4478

Ledare till medborgarnätverket

Anu Vehviläinen
anu.vehvilainen@ollirehn2024.fi

Mer information

info@ollirehn2024.fi
Tasavallan Parhaaksi ry
PL 348, 00101 Helsinki

Valombud och ersättare till valombudet​

Tea Usvasuo
valombud

Jarmo Mäkelä
ersättare till valombudet