Palaa takaisin

Julkaistu 15.1.2024

Suomen ydinasepolitiikkaa tehtävä vakaasti ja huolellisesti harkiten

Tuoreena Naton jäsenmaana Suomen kannattaa edetä ydinasepolitiikassa rauhallisesti ja huolellisen harkinnan pohjalta.

Ydinasepelote on keskeinen osa Naton yhteistä puolustusta. Suomen on siksi syytä osallistua ydinaseiden suunnitteluryhmä NPG:n työskentelyyn ja harjoitustoimintaan. Ydinaseiden sijoittaminen Suomeen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista Suomen tai liittokunnan kannalta. Tanska ja Norja eivät salli ydinaseita maaperällään rauhan aikana. Ruotsi on ilmoittanut aikovansa toimia samoin. Baltian maihin, etulinjaan, ydinaseita tuskin tuotaisiin. Samasta syystä ydinaseiden sijoittaminen Suomeen on epärealistista.

Vaalitenteissä on kysytty, sallisivatko presidenttiehdokkaat ydinaseiden kuljetuksen Suomen kautta. Varauksetta kuljetukset salliville on esitettävä vastakysymys: mistä ja minne ydinaseita Suomen kautta kuljetettaisiin?

Naton ydinasepelote nojaa Yhdysvaltojen strategisiin ydinaseisiin, joiden alustoina ovat pitkän matkan pommikoneet, sukellusveneet ja mannertenväliset ohjukset. Niiden käyttö ei perustu ydinaseiden tuomiseen mahdollisimman lähelle kohdetta.

Ydinaseiden kuljetuksille Suomen kautta onkin vaikea nähdä sotilaallisia perusteita. Joutuu kysymään, minne Yhdysvallat Suomen kautta ydinaseita kuljettaisi etenkin, kun todellisia ydinaseita ei edes Naton ydinaseharjoituksissa liikuteta. Suomen osallistuminen jatkossa noihin harjoituksiin ei edellytä ydinenergialain avaamista. Suomi voi kantaa oman osansa ydinasepuolustuksesta tavanomaisten joukkojen, kuten ilma-, meri- ja maavoimien tukitehtävillä.

Mahdollista muutosta ydinenergialakiin on siksi punnittava huolellisesti. Niin vakavassa asiassa kuin ydinaseet Suomen kannattaa edetä vakaasti ja huolellisen harkinnan pohjalta.

Venäjä on kiihdyttänyt sapelinkalistelua ydinaseilla muun muassa ilmoittamalla taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle. Venäjä pyrkii ydinaseuhkailullaan heikentämään lännen päättäväisyyttä tukea Ukrainaa. Tämän edessä ei pidä horjua. Epäröinti Ukrainan tukemisessa vain pitkittäisi sotaa ja lisäisi sen laajenemisen riskiä.

Tuoreena liittokunnan jäsenenä meidän on myös tunnistettava, että sisäänajo ydinasesuunnitteluun ja -politiikkaan vaatii Suomelta opettelua ja uuden omaksumista. Sen tueksi meidän on käynnistettävä ohjelma, jossa lisäämme sekä sotilaiden, virkakunnan että päätöksentekijöiden tietoa ydinasepolitiikkaan ja ydinpelotteeseen liittyen. Ulkopolitiikassa Suomen on lisäksi syytä jatkaa pitkäjänteistä työtään ydinaseriisunnan ja -valvonnan puolesta.