Palaa takaisin

Julkaistu 19.1.2024

Olli Rehnin kampanja on 19.1. lähettänyt vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen

Ennakkoilmoitus perustuu tämänhetkiseen arvioon kampanjan kuluista ja ajantasaiseen arvioon tuloista. Kampanjan varojen keruu jatkuu nousujohteisena. Kampanjan koko on tässä vaiheessa noin 800 000 euroa.

Ennakkoilmoitus perustuu tämänhetkiseen arvioon kampanjan kuluista ja ajantasaiseen arvioon tuloista. Kampanjan varojen keruu jatkuu nousujohteisena.

Kampanjan koko on tässä vaiheessa noin 800 000 euroa.

Rehnin kampanjaa on taloudellisesti tukenut yli tuhat suomalaista ja yli sata yritystä. 

 • Pienlahjoituksia on saatu reilusti yli tuhannelta henkilöltä yhteensä n. 115 000 euroa. 
 • Varainkeruutilaisuuksissa ympäri Suomen on koottu varoja noin 120 000 euroa. 
 • Yli 1500 euron lahjoituksia on saatu seitsemältä yksityishenkilöltä yhteensä 68 500 euroa ja kolmelta yritykseltä 18 350 euroa, kahdelta Keskustan piirijärjestöltä yhteensä 11 300 €, kahdelta säätiöltä yhteensä 17 950 € ja yhdeltä järjestöltä 2900 €. Yhteensä yli 1500 euron lahjoituksista on kertynyt 118 950 euroa. 
 • Varoja on kerätty myös myymällä mm. Olli Rehn 2024 -sukkia, Olli Rehn 2024 -lakritsia ja Olli Rehnin kirjaa yhteenlasketuilla myyntihinnoilla noin 80 000 eurolla. 

 
Kaiken kaikkiaan yksityishenkilöiltä on kerätty yhteensä 225 000 €, yrityksiltä yhteensä 125 000 €, sekä muilta tahoilta mm. järjestöiltä ja puolueyhdityksiltä yhteensä 73 000 €. Suomen Keskusta r.p. on tukenut kampanjaa 350 000 eurolla ja ostanut kirjoja 20 000 eurolla.

Summat tulevat vielä muuttumaan, koska lahjoitusten keräys jatkuu edelleen. 

Kampanjan toteutuneisiin ja tuleviin menoihin on tähän mennessä kohdennettu 793 000 euroa, josta sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehtien osuus on 52 000 €, television 102 000 €, verkko- ja somemainonnan 98 000 €, muiden viestintävälineiden 30 000 €, ulkomainonnan 2 000 €, painetun materiaalin 75 000 €, mainonta- ja viestintäpalveluihin sekä suunnitteluun 152 000 €, vaalitilaisuuksien 35 000 €, vastikkeellisen tuen, eli kampanjamateriaalin hankintakulujen 62 000 €, sekä muiden kulujen, kuten kampanjatyöntekijöiden palkkojen ja korvausten, tilakustannusten ymv. osuus 185 000 €.

Lisätietoa:

Tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043  


Erittely 1500 tai enemmän lahjoittaneista, summa yhteensä 118 950 €:

 • Antti Aarnio-Wihuri                                                           30 000 €
 • Merja Laakkonen                                                               20 000 €
 • Vesa Heikkilä                                                                       6 000 €
 • Alexander Bargum                                                            5 000 €
 • Kim Väisänen                                                                      3 000 €
 • Kimmo Tiilikainen                                                              2 500 €
 • Tea Usvasuo                                                                         2000 €
 • Priamos Consulting Oy                                                    9 000 €
 • Donimo Mechanics Oy                                                    5 000 €
 • Joensuun Kauppa ja Kone Oy                                       4 350 €
 • Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland s.r.                   15 000 €
 • Keskitien säätiö s.r.                                                           2 900 €
 • Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto – MTK  2 900€
 • Keskustan Etelä-Savon piiri ry                                      6 600 €
 • Keskustan Satakunnan piiri ry                                     4 700 €

Suomen Keskusta r.p. tuki kampanjalle on 350 000 €. Lisäksi Suomen Keskusta r.p. on ostanut kirjoja 20 000 eurolla.

Kampanjan menoerittely:

Kampanjan kuluihin on toistaiseksi kohdennettu yhteensä 793 000 euroa, josta 

 • Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehtien osuus on                  52 000 €
 • Televisio                                                                                                   102 000 €
 • Tietoverkot (some)                                                                               98 000 €
 • Muut viestintävälineet                                                                        30 000 €
 • Ulkomainonta                                                                                        2 000 €
 • Vaaliesitteet ja muu painettu materiaali                                        75 000 €
 • Mainonta- ja viestintäpalveluihin sekä suunnitteluun               152 000 €
 • Vaalitilaisuudet                                                                                      35 000 €
 • Vastikkeellisen tuen, eli kampanjamateriaalin hankintakulut 62 000 €
 • Muut kulut, eli palkat, tilakustannukset ymv.                               185 000


   

  Lisätietoja:
  Tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen,
  puh. 0400 486 043