Palaa takaisin

Julkaistu 23.11.2023

Olli Rehn rajavierailulla: Suomen varauduttava pitkäkestoisiin vaikeuksiin itärajalla

Vierailin juuri Imatran rajavartiostossa ja raja-aidalla ja sain tilannekatsauksen rajaturvallisuudesta. Rajavartiosto tekee ammattitaitoista ja arvokasta työtä, johon suomalaiset voivat täysin luottaa.

Suomen hallitus on toiminut akuutissa rajatilanteessa päättäväisesti ja ajantasaisesti. Venäjän rajaliikenteen keskittäminen Raja-Jooseppiin oli tarpeellinen toimenpide. Edelleen on oltava valmius sulkea koko itäraja.

Vierailin juuri Imatran rajavartiostossa ja raja-aidalla ja sain tilannekatsauksen rajaturvallisuudesta. Rajavartiosto tekee ammattitaitoista ja arvokasta työtä, johon suomalaiset voivat täysin luottaa. 

Suomen on kuitenkin varauduttava siihen, että vaikea tilanne itärajalla jatkuu pitkään. Venäjällä on kymmeniä tuhansia kolmansien maiden kansalaisia. On myös viitteitä siitä, että Venäjä ottaa kiinni ja karkottaa maassa oleskelleita siirtolaisia. Vastaavaa nähtiin myös talven 2015–2016 kriisissä itärajalla.

Jos Venäjän viranomaiset ja järjestäytynyt rikollisuus jatkavat laajamittaisesti ihmisten ohjaamista Venäjältä Suomen rajalle, määrät voivat nousta tuhansiin ja paine rajalla jatkuu. Kyse on häikäilemättömästä ihmisten välineellistämisestä toisen valtion painostamiseen.

Hallituksen on pikaisesti tuotava eduskuntaan rajamenettelylaki, joka mahdollistaa ilmeisen perusteettomien turvapaikkahakemuksen nopean käsittelyn rajalla. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten voimavarojen riittävyys pitkäkestoisessa tilanteessa on varmistettava.

Hallituksen tulisi viipymättä tehdä myös oikeudellinen arvio siitä, voidaanko Venäjä tulkita turvalliseksi maaksi, jonne kolmansista maista tulevat turvapaikanhakijat voidaan palauttaa.

Lisäksi Suomen on avattava keskustelut EU:n itäisen ulkorajan valtioiden ja Norjan kanssa yhteisistä käytännöistä rajan pitävyyden varmistamiseksi ja toimien kansainvälisen ja EU-oikeusperustan varmistamiseksi. Suomen on myös varauduttava hyödyntämään tarvittaessa EU:n rajavartiovirasto Frontexin virka-apua.

Kaikissa toimissa ja kansainvälisten sopimusten tulkinnassa Suomi noudattaa luonnollisesti oikeusvaltion periaatetta. 

Tiukan paikan tullen Suomen poliittisen johdon ja viranomaisten on asetettava vaakakuppiin erilaisten oikeuspainotusten punninta. 

Itse edustan kantaa, että Suomen rajojen puolustaminen ja yhteiskuntarauhan turvaaminen ovat tärkeimmät. Se on perusta, että voimme jatkossakin säilyä vakaana ja turvallisena oikeusvaltiona.

Meidän on varauduttava myös siihen, että Venäjä jatkaa ja syventää hybridioperaatiotaan väitteillä, että Suomessa asuvia venäläisiä kohdeltaisiin huonosti ja Venäjällä olisi siksi oikeus ja velvollisuus puolustaa heitä. Nämä väitteet ovat perättömiä, eikä meidän pidä antaa jatkossakaan mitään perusteita tällaisille valeuutisille.

Olli R.